Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

     MULTIVERSITY    FUSHIGINA CHOOWA   

EEN NIEUWE GENERATIE VEULENS EN PAARDEN

Wat is mijn visie op deze nieuwe generatie

van veulens en paarden ?

Volgens Wikipedia zou het eerste temmen van het paard terug kunnen gaan tot het einde van het Boven-Paleolithicum, dat wil zeggen 8000 jaar voor Christus. Het eerste archeologische bewijs van de domesticatie van het paard dateert uit 3.500 voor Christus, in de steppen in het noorden van Kazachstan.

Voor mij, ongeacht de soort, wanneer de mens spreekt van domesticatie, spreekt hij van ONDERWERPING AAN DE MENS ...

De mensheid heeft nog steeds de behoefte om te domineren, zelfs over zijn eigen soort. Dus wat ik besloot voor te stellen aan mensen en paarden, door middel van dit project dat ik zal noemen: "DE CREATIE VAN HET NIEUWE VEULEN EN HET NIEUWE PAARD"; is een heel nieuw concept dat U in geen enkel paardenboek zal vinden...

Ik bied U, doorheen mijn nieuwe concept, de mogelijkheid aan om in contact en in relatie met het paard te komen.

Deze aanpak wordt iets compleet nieuws voor de traditionele paardenwereld, een aanpak die zelfs verontrustend kan zijn - zelfs zeer verontrustend - en zelfs diametraal tegenovergesteld is van wat tot op heden wordt aangeleerd via de traditionele paardenwereld.

Mijn doel met dit project is niet om de ander – dat wil zeggen, de traditionele paardenwereld - te laten zien dat ze het niet "GOED" doen; maar om "AAN MAN EN PAARD, EEN COMPLEMENTARITEIT AAN DE BESTAANDE RUITERWERELD" aan te brengen!

Dit betekent concreet dat, voor degenen die beslissen - of die de keuze maken - ECHT uit hun comfortzone en hun traditionele kader komen; dat ik ze gemakkelijke, zachte en krachtige hulpmiddelen breng om de relatie tussen paard-ruiter, paard-eigenaar, paard-mens te verrijken.

Zoals bij alles wat ik doe in het leven, respecteer ik op alle niveaus altijd "DE VRIJE WIL, OF DAT HET NU NAAR DE MENS OF OOK NAAR HET DIER IS". Dus degene die besluit - voor de keuze die de zijne is - om "BINNEN ZIJN KADER VAN DE PERCEPTIE VAN REALITEIT" te blijven; Ik zal zijn keuze altijd respecteren. Maar ik zal hem altijd bewust maken van de verantwoordelijkheid voor zijn keuze.

De "MAN-PAARD" relatie is voor mij een "HEILIGE, GODDELIJKE" relatie die een gigantische opportuniteit met zich meebrengt om de mens heel sterk te verrijken in ZIJN WEZEN.

En dus heb ik dit project ontwikkeld om deze nieuwe mens-paardfilosofie in de huidige structuren te implementeren.

Degenen die, tot op de dag van vandaag, zich in mijn leringen “geavontuurd” hebben; hebben kunnen zien en zijn zelfs “in bewondering” geweest voor de zachtheid, het respect, de liefde en effectiviteit van mijn leringen. En het is voor hen dat me investeer, en natuurlijk ook voor alle paarden, om hen deze verrijking aan te bieden.

Wat me altijd doet glimlachen in dit onderwijs, is dat zelfs de meest gemotiveerde leerlingen nog steeds de volgende woorden kunnen uitbrengen: "maar het is ongelooflijk wat ik zojuist heb gezien, en toch zie ik dat het echt zo is gebeurd..."

Het laat me zien dat zelfs de meest gemotiveerde mens, zelfs als hij het met eigen ogen ziet - en het gaat uit zijn comfortzone - dat hij het niet onmiddellijk kan geloven...

Dus wees U ervan bewust dat IK ER NIET BEN OM U IETS TE BEWIJZEN, NOCH OM U VAN IETS TE OVERTUIGEN. IK BEN ER JUIST OM U EEN MAGNIFIEKE OPPORTUNITEIT AAN TE BIEDEN, EEN MAGNIFIEK GESCHENK, OM U TE LATEN GROEIEN DOORHEEN DEZE RELATIE MET HET PAARD.


Ik wens U een mooie ontdekking, en een mooie reis in deze wonderlijke wereld ... en hoogstwaarschijnlijk onbekend voor U...


Uit de grond van mijn hart,


Marc NOËL

(en nee, ik ben geen paardenfluisteraar...

IK BEN EEN PAARD!)

     Het veulen leert wanneer er werk              gedaan wordt in zijn mond,           en ook wanneer er een meer uitgesproken aanraking wordt gebruikt op zijn lichaam :

Moeder is in volle kracht, en ze laat haar veulen zien hoe het ook in volle kracht kan zijn :

De moeder en haar veulen leren zich volledig in hun kracht te zetten :

De benen strekken... :

Temmen... :

             De koorts van het veulen                naar beneden brengen :

3 weken na de geboorte...

       Een kleine correctie na een val in de wei tijdens een onweersbui :

Correctie van het bekkenvan het veulen :

Na in een hevige storm te zijn geweest waarbij het veulen was gevallen en het linker achterste been ontwricht was :

1e werk op de piste met het veulen :

Het laten wennen van het pasgeborene veulen aan de piste voor de 1e keer :

 Alma's 2e dag op aarde :

 De dag van de geboorte van

Alma de la Alegría Mística :

Het veulen en de moeder laten wennen aan elkaar :

            Extractie van de colostrum                (eerste melk) :

De eerste melk om het afweersysteem van het veulen te activeren :

daarna de extractie van de 2e colostrum :

Eerste begeleiding voor het veulen dat staat, 1uur na de geboorte :

Alma de la Alegría Mística

Prenataal werk - 6 dagen voor de bevalling :

Prenataal werk - 16 dagen voor de bevalling :

Temmen...

Prenataal werk - 19 dagen voor de bevalling :

Esperanza de la Alegría Mística :

22 dagen voor de bevalling, en nog steeds in top vorm !

Het temmen van een merrie

met haar veulen:

"Mij werd verteld dat deze merrie niet benaderd kon worden met haar veulen... Met geduld en respect,

kijk wat er gebeurt..." :

Eerste leerfase om het veulen

eraan te wennen buiten zijn kudde te zijn:

Een merrie die zwanger is opnieuw     in evenwicht brengen :

en het veulen centreren :

Een bijna driejarig veulen dat geen correcte formattage had in haar relatie met haar kudde - haar relatie met mensen; een volledige lichamelijke dissociatie, en geen gevoel voor ruimte en tijd :

     deze volledige formattage - fase 1 -              was voltooid binnen 30 minuten :    (deel 2 van de video)

Een bijna driejarig veulen dat geen correcte formattage had in haar relatie met haar kudde - haar relatie met mensen; een volledige lichamelijke dissociatie, en geen gevoel voor ruimte en tijd :


deze volledige formattage - fase 1 -       was voltooid binnen 30 minuten :       (deel 1 van de video)
           Het aanleren aan een jong              2-jarige veulen

      hoe ze zich in haar volle kracht kan                     inzetten, via mensen, en                   in alle veiligheid voor beiden :

              Het formatteren van het                   2-jarige veulen:

door gebruik te maken van een stabiel element van de kudde :

Begin van de opvoeding van een merrieveulen van 2 jaar :

creëren van een nauwe band tussen merrieveulen en mensen :

Temmen van een jong 2-jarig merrieveulen :

na een trauma dat gebeurde tijdens het transport per vrachtwagen, en ook na een ander trauma dat gebeurde nadat ze in haar box was geleid bij aankomst :