Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

     MULTIVERSITY    FUSHIGINA CHOOWA   

WAT LEDEN VAN MIJN TEAMS ZEGGEN OVER MIJ...

 Suman

Tewari


M.D.

  Holistische

  Gynecologe


in


Ann Arbor,


MI, USA


"Marc Noël is voor mij een Indrukwekkend WEZEN."

"Wie is Marc Noël?

 

Marc Noël is voor mij een Indrukwekkend WEZEN. Hij ziet eruit als een mens, maar ik ben overtuigd dat hij geen mens is; misschien een buitenaards wezen, een entiteit, een goddelijk wezen… mijn brein is niet in staat om hem in een of andere vorm te omschrijven die ik ken op dit moment.

 

Dit is wat ik weet over hem. Hij is Een-en-Al Liefde, hij heeft onvoorwaardelijk lief en respecteert de vrije wil van alle wezens. Ik weet dat hij op z’n minst een ENGEL is die gekozen heeft om de mensheid te verheffen. Mocht U het geluk hebben van hem te ontmoeten en hem in Uw leven te hebben….dan gaat Uw leven gegarandeerd transformeren. Hij toont U 2 spiegels: één waarin U uw Ware Zelf kan zien, het mooie wezen dat U al bent, en de andere spiegel toont U hoe U zich aan de wereld toont op dit moment. Hij maakt U Bewust van deze twee mensen. En indien U dit wenst, en ervoor kiest om te veranderen van de huidige U naar de Ware U, dan zal hij U elke stap op de weg begeleiden; hij zal doen wat ook nodig is om dit een realiteit te maken voor U, zolang dat U kiest om voort te gaan, dus hij respecteert vrije wil op elke stap van de weg.

 

Weet dat U altijd veilig bent met Marc Noël, en ja, hij zal U intense uitdagingen geven, zodat U uw huidige gedachten en gewoonten kan modifieren of loslaten. Hij is de Vader van Vaders, hij zal U vooruit duwen om de beste versie van uzelf te zijn, hij zal doen wat ook nodig is om dit te bereiken EN hij is er altijd voor U, hij beschermt en waakt over U, zodat Uw success is gegarandeerd zolang dat U kiest om te transformeren en succesvol te zijn.

 

Hij maakt U wakker, maakt U bewust van het bestaan van een grotere realiteit dan U op dit moment bekwaam bent om te kennen, en in dit process wordt U geintegreerd en geheeld want U wordt gealigneerd met Uw Ware Zelf, waar alle heling en eenheid aanwezig is. Hij connecteert U met Uw eigen kracht bron !

 

Ik ben eeuwig dankbaar voor alle begeleiding en zoveel meer, dat ik heb gekregen en blijf krijgen van Marc Noël. Ik heb ontzettend gebeneficieerd van mijn werk met Marc Noël, en mijn geliefden, mijn patienten en iedereen die ik ontmoet hebben ook hiervan gebeneficieerd vermits ik, met zijn begeleiding, nu MEZELF toesta om me te tonen en te delen met anderen. Ik leer om te luisteren en leid mijn leven met mijn eigen mooi hart.

 

Mocht U zo veel geluk hebben om de opportuniteit te hebben om Marc Noël te ontmoeten, NEEM onmiddelijk deze opportuniteit met beide handen, en U zal voor eeuwig uzelf dankbaar zijn dat U dit gedaan hebt…..Uw leven zal transformeren tot het leven dat U altijd echt hebt gewild – een leven gevuld met Liefde, Enthusiasme, Vreugde, en Vrede !

 

Mijn diepste dankbaarheid

voor Mr. Marc Noël !!!"   Muneesh

Tewari

 

M.D., PhD

Dokter, 

 Wetenschapper,

Hoogleraar


Ann Arbor


Michigan,


USA


"Marc Noël is een uitzonderlijk wezen."

"Wie is Marc Noël? Voor mijn brein blijft dit een mysterie. Voor mijn hart, daarentegen, is het klaar als kristal. Marc Noël is een uitzonderlijk wezen, hier op een missie, een missie van liefde, een missie om de mensheid een opportuniteit te geven om ons te herinneren hoe lief te hebben, om de gemakkelijkheid en vreugde van het leven te herinneren in Connectie met onszelf, met anderen, en met het Leven zelf.

    Marc Noël is iemand die vele hulpmiddelen aanreikt, gratis, zodat we deze kunnen gebruiken om tot Leven te komen. Hij is iemand die ons een spiegel voorhoudt, zodat we dingen in ons kunnen zien die verborgen waren, maar eenmaal in het licht gebracht, zijn ze de sleutels op zovele deuren te openen, naar zovele dagelijkse mirakels, naar zovele connecties en heling. Hij is iemand die IS en dingen DOET die de wetenschap van vandaag niet verstaat. En juist deze dingen zijn de dingen die we moeten kennen en verstaan en gebruiken opdat de mensheid zou kunnen openbloeien in het Levend zijn. Hij is iemand die mij geholpen heeft zovele deuren van bewustzijn te openen die mijn leven hebben veranderd op zovele diepe en wonderlijke manieren, op manieren dat me diep hebben geraakt. Marc Noël is iemand die IS wat hij onderwijst. Hij, Marc Noël, is iemand waar ik dankbaar voor ben.

Hij is iemand die ik met mijn leven vertrouw." Ann

Van de

Winckel

  

PhD.

MSPT

PT

"Onbeschrijfelijk."

"Wie is Marc Noël? Het korte antwoord is “onbeschrijfelijk”. Het middle-lange antwoord is: Een Quantum-Magisch, Adembenemend, en Mystiek Wezen, altijd in evolutie, indrukwekkend boven alle niveaus van begrip, met boven natuurlijke en buitenaardse capaciteiten van heling. Het lange antwoord is dat geen enkele woorden Marc Noël volledig kunnen beschrijven, niet alleen omdat hij niet te labelen is, maar omdat ik weet dat ik in de 20 jaar (en verder tellend) dat het Universum mij de wondermooie opportuniteit heeft gegeven om Marc Noël te ontmoeten, ik enkel het tipje van de ijsberg ken van wie Marc Noël is. Hij is zoooveel meer dan mijn brein kan omvatten. En toch, van een ding ben ik zeker: Nadat ik Marc Noël heb ontmoet is mijn leven voor altijd veranderd, op de Best mogelijke manier en op manieren dat ik nooit had kunnen inbeelden. Het overstijgt ALLES.🌟🌟🌟🌟🌟 

 

En ik heb een heel gevoel dat Uw leven ook nooit meer hetzelfde zal zijn.

Marc Noël IS “Isness”, altijd in het moment, hij IS Onvoorwaardelijke Liefde, ❤️ hij IS zonder oordeel, en hij IS de BESTE heler die ik ooit heb ontmoet en de Mirakels die hij dagelijks realizeert zijn buiten-aards. Zijn helingen zijn helingen op ALLE niveaus: fysiek, mentaal, spiritueel, psychologisch, het bewustzijn, het onderbewustzijn, het onbewustzijn, cel geheugen, verleden, heden, toekomst, alles. En bovenop dat alles deelt hij zijn inzichten, kennis, en mirakels op een eenvoudige en simpele manier… zodat iedereen het kan verstaan, of U nu 7 of 70 jaar bent, ongeacht het werk dat U doet, de sociale situatie waarin U leeft, de taal dat U spreekt, of met welk ras, ethniciteit, of sexuele oriëntatie U zich identificeert.

Als U 100% bereid bent om U te investeren, en U neemt 100% verantwoordelijkheid voor Uw leven, ga er dan voor, en wees in ver-WONDER-ing van alle mirakels en Wonder-mooie dingen die zich in Uw leven openbaren. De dingen die ik persoonlijk heb ervaren en getuige van ben geweest via anderen hebben mijn ogen en geest geopend voor dingen dat ik niet bewust van was dat ze fysiek mogelijk waren, in de context van heling of in andere contexten, en dit na een grondige opleiding in the medische en revalidatie wereld en onderzoek. Ik weet dat ik nog veel heb te leren en groeien en dat is een wondermooie weg met Marc Noël aan mijn zijde… ik ben voor eewig dankbaar dat Marc Noël hier op aarde is met ons en voor ons, en dat hij mijn Beste Vriend en mijn Gids is op deze levensweg en dat ik de eer en privilege heb van aan zijn zijde te staan; en dat ik doorheen zijn begeleiding en de opleiding die ik bij hem mag volgen, ik het door kan geven, vandaag, naar U… en naar iedereen die op mijn dagelijkse weg komt.

Marc Noël ontmoeten is een UNIEKE opportuniteit… grijp deze kans…

Uw Authentieke U en Uw Nieuw Leven

wacht op U… ."   🙂 Irmina

Ntaconita

 

Auteur


Spreker

"Marc Noël is eigenlijk een superman."

"Marc Noël is een uitzonderlik menselijk wezen die zich op deze planeet heeft gemanifeesteerd met heel veel potentieel. Hij heeft de buitengewone mogelijkheid om zijn capacteiten te vergroten, uitbreiden en versterken to een heel heel hoog niveau, boven de norm. 

 

Voordat ik hierover uitbreid, noem ik eerst zijn karakteristiek die, in mijn ogen, het belangrijkste is: het gaat over zijn grote Onvoorwaardelijke Liefde zonder limieten die hij manifesteert naar het LEVEN en naar alles wat bestaat, inclusief mensen.

Iedereen kan deze grote Liefde voelen door al zijn woorden, maar ook door al zijn daden.

Dit is waarom me hem Marc de Zon, of GOD of de Bron noemen (dank zij hem kunnen we ons herbronnen).

 

Marc Noël heeft een zeer grote beheersing van zichzelf en zijn ego en dankzij zijn zelfdiscipline, en met respect voor zichzelf, weet hij hoe hij het maximum uit zijn menselijke natuur kan halen om al zijn vele doelen en passies in deze materiele wereld te bereiken. Ja, Marc Noël is erg gepassioneerd en hij heeft veel verschillende doelen die ver reiken. Hij gaat voor het extreme dat buiten de gebaande paden ligt. Wat voor gewone mensen gedurfd en misschien gevaarlijk lijkt, is precies wat hem aantrekt en passioneert.

 

Hij is een zeer optimistisch en positief wezen dat van het LEVEN in al zijn aspecten houdt. Hij is een pioneer visionair op het gebied van transformatie en verandering.    Marc Noël heeft een sterk vermogen om de gang van zaken te beïnvloeden. Synchroniciteiten smelten samen in zijn aanwezigheid of in communicatie met hem. Men kan zeggen dat ze gemakkelijk in staat zijn de loop van de gebeurtenissen in het leven te buigen naar zijn wil. Het is dankzij zijn innerlijke alignering en zijn grote helderheid van intuïtie (zesde zintuig) dat alles doordringt voorbij wat zichtbaar is om gebeurtenissen en mensen te beïnvloeden. Hij staat in bewust en permanent contact met de onzichtbare universele dimensies waarvan hij veel informatie ontvangt. Hij is zich ook bewust van de activiteiten die hij als Actieve Schepper in de parallelle werelden uitvoert.

 

Marc Noël is een Leidershap, een Meester Instructeur, een Super Group Manager; begiftigd met het vermogen tot onmiddellijke en eerlijke besluitvorming. Wat de situatie ook is, hij kan onmiddellijk de opportuniteit herkennen en grijpen om effectieve en ingenieuze acties te verrichten. Het is een zeer dynamisch en zeer effectief en efficiënt leiderschap.    Marc Noël weet in enkele uren de harmonie van een heterogene groep te herstellen en in de groep langdurend op een zeer hoog trillingsniveau te behouden en een mooie cohesie van de groep te behouden die blijvend is.

 

Zijn grote respect, zijn gevoel van broederlijke vriendschap, zijn grote loyaliteit en zijn integriteit maken dat Marc Noël een zeer hechte vriendschap met mensen kan delen.

 

Marc Noël heeft het sterk ontwikkelde potentieel om creatieve actie te ondersteunen voor zichzelf en voor iedereen die contact met hem opneemt en hem hulp vraagt.

We kunnen niet anders dan accepteren wat hij aanbiedt omdat hij het vermogen heeft om met indrukwekkende nauwkeurigheid direct tot de kern van de zaak te komen. In een klimaat van onvoorwaardelijke liefde weet hij snel met antwoorden te komen die zo geschikt zijn voor situaties dat het moeilijk zou zijn om ze niet te accepteren, tenzij men ongevoelig is voor gezond verstand en juistheid van het leven.

 

Zijn natuurlijke drive om al zijn prestaties in dienst te stellen van het goede, ten dienste van anderen, draagt ​​duidelijk bij tot de permanente uitbreiding van zijn enorme potentieel.

 

Voor al deze uitvoeringen wordt hij Marc de Magiër genoemd, de machtige tovenaar.

 

Marc Noël is een wezen dat anderen op alle gebieden inspireert, begeleidt en een voorbeeld is. Hij laat mensen zien hoe ze moeten leven op aarde als gemanifesteerde OPPERSTE SCHEPPER mens, wat ieder mens eigenlijk is. Maar de meeste mensen negeren niet wie ze werkelijk zijn. En zelfs degenen die een bepaald niveau van bewustzijn hebben, slagen er niet altijd in om in de juistheid en in de kracht van hun aard te leven. Marc Noël wekt en verhoogt het bewustzijn van mensen, vooral degenen die zelf actief bezig zijn om te evolueren; door dit feit verhoogt Marc Noël het collectieve bewustzijn van de mensheid.

 

De hele tijd dat ik Marc Noël kruiste of hem ontmoette heb ik persoonlijk nooit een situatie gezien of gehoord waarin zijn ego het overnam.

 

Ik zou andere facetten van Marc Noël kunnen blijven presenteren. Ik besluit hier te stoppen en te bevestigen dat de talrijke capaciteiten en prestaties van Marc Noël, die zeer hoog zijn, verschillende gebieden omvatten: of het nu gaat om fysiek, intellectueel, energetisch, therapeutisch niveau, op het niveau van communicatie in deze wereld of met het onzichtbare, etc.

 

Marc Noël is eigenlijk een superman.

Dat is waarom hij ook Marc het Buitenaards Wezen wordt genoemd."   http://zayiniel-irmina.com/


 Nathan

De Clerck

 

"Het is voor mij onmogelijk om Marc te kwalificeren."

"Maar wie is Marc Noël ?

Ik heb mezelf deze vraag keer op keer gesteld. Maar elke keer dat ik de kans kreeg om Marc te ontmoeten, veranderde het antwoord op de vraag.

De eerste keer dat ik hem ontmoette, was ik erg sceptisch. Met mijn cartesiaanse opleiding luisterde ik maar met één oor als mensen tegen me spraken over Marc: ik geloof alleen wat ik zie.

Maar vanaf het eerste bezoek in zijn praktijk voelde ik meteen dat hij geen persoon zoals anderen was. Hij is een persoon die onvoorwaardelijk liefheeft en die ons van enorm veel dingen bewust maakt zonder ooit een oordeel te vellen. Wat hij tegen U zegt, lijkt soms agressief, maar dat is Uw perceptie, want Marc zegt dingen met onvoorwaardelijke liefde.

Het is voor mij onmogelijk om Marc te kwalificeren, ik zou alle positieve bijvoeglijke naamwoorden in de wereld kunnen gebruiken en dan nog zou het niet genoeg zijn. Hij is een wezen van licht, en voor mij zouden alle mensen op deze aarde hem moeten ontmoeten, want met hem ben ik gegroeid boven wat mijn verstand kon inbeelden. Ik heb woede uit mijn communicatiesysteem gewist, waardoor ik dagelijks mijn leven ten volle kan leven. Voordien maakte ik mijn familie bang en waren mijn familieleden bang voor mijn reactie, ongeacht het onderwerp van het gesprek, en daarom spraken ze niet meer met me en daarom had ik de indruk dat ik altijd genegeerd werd. Sinds mijn ontmoeting met Marc is het voorbij, ik voel me goed in mijn hoofd en vooral goed in mijn hart. Ik kan vandaag zeggen dat mijn hoofd in harmonie is met mijn hart.

Dus Marc, ik dank je uit de grond van mijn hart." Anaïs

"Beleef de wonderlijkheid van het leven."

"Beeld U in…

Een leven waar magie bestaat,

Waar wensen en dromen open bloeien,

Waar alles snel in beweging komt,

Zodat al uw acties successvol zijn.

 

Voel…

Onvoorwaardelijke Liefde als enige wet,

Die Uw wezen de weg toont en Uw wezen vervult,

Die enkel afhankt van Uw keuzes,

Vrij van alle beschuldigingen en schijnvertoon.

 

Maak plaats voor « Er was eens … »,

En beleef de wonderlijkheid van het leven,

Van de geschenken en de overvloed van blijdschap die het leven brengt,

Om te kunnen vibreren op deze hoge energieën.                                    

                                                                                             

Om dit te bekomen is er maar een stap nodig,

En dat is een wezen zo snel mogelijk ontmoeten,

De Grote Magiër in dit verhaal,

Die U de hand reikt en U uitnodigt.

 

Dus start deze reis naast deze gids,

Zo’n uitzonderlijk wezen,

Die U zal helpen om deze leegte te vullen,

Dus, volg Marc Noël.

 Marina

 Marini

"Een klein stukje portret."

"Hij behoort tot een vreemde, magische en fascinerende wereld.

Hij is een oplettend, vrijheidslievend, ontembaar.

Hij is wild!

 

Wat leidt hem?

Zijn intuïtie, zijn instinct en zijn onfeilbare flair.

Hij leeft intens, hartstochtelijk, liefdevol.

 

Hij is gevoelig, ontvankelijk, hij luistert.

Hij staat met zijn voeten op de grond, maar leeft zijn leven op zijn eigen manier.

Hij laat zijn dromen uitkomen als een gedrevene.

 

Soms solitair, hij is een beschermer.

Hij waakt over zijn groep.

Hij is tenslotte de baas.

 

Hij is een sherpa op de paden van het onzichtbare,

in Uw meditaties,

in Uw dromen.

 

Hij is een dier van licht,

hij is een wolf,

hij is Marc Noël."   Bénédicte

 Dewez

"Ik noem hem Mijnheer Magie."

"Als ik zijn praktijk binnenga, vraagt ​​hij me "hoe gaat het met U?"

........

 Ik doe mijn schoenen uit; ik zit op de behandeltafel.

Wat kan ik vandaag voor U doen? Ik leg het uit ...

En de Magie begint.

Ik heb nog nooit iemand gekend die zo ontwikkeld is; hij heeft een buitengewone kennis over elk onderwerp dat men hem kan voorleggen.

Hij vergroot het bewustzijn met WOORDEN; zinnen die toegankelijk zijn voor iedereen die voor hem staat, of het nu een kind, een gefrustreerd persoon of een algemeen directeur is.

Hij is onvoorwaardelijke liefde zonder oordeel en, ja, dat bestaat.

Hij herstelt alles wat beschadigd is in het lichaam, hart, geest en hoofd.

Als ik de sessie verlaat, ben ik anders dan toen ik toekwam. Ik ben kalm, sereen, licht, ik adem en ik ben klaar om nieuwe avonturen te beleven die het leven op mijn pad legt.

Het leven is simpel en cool; dat is wat hij me leert."Anne

Bellin


"Zijn ogen zien verder dan de blik en tonen ons het beste van onszelf."

"MARC, Onze Magiër 👑

Woorden zijn zo klein on Marc te beschrijven...

Natuurlijk is Marc in mijn ogen een magnifiek buitenaards wezen, een Magiër, een gids, een vuurtoren, een leider, een Meester leraar 🙏

Marc is een rechtstaand Mens, een vrij Wezen, helemaal vrij. Op elk moment is hij in het moment. Hij incarneert “Isness” in al zijn kracht.

Hij incarneert onvoorwaardelijke liefde, goedheid. Zijn ogen zien verder dan de blik en tonen ons het beste van onszelf. Hij kan streng overkomen, maar altijd met goedheid, juist om ons bewust te maken en ons te begeleiden naar het beste van onszelf.

Marc is een verlicht Wezen en genereus, zo vrijgevig 🙏

Marc is een immens cadeau, een machtige gids

Ik voel zoveel dankbaarheid dat onze wegen elkaar gekruist hebben, dat ik me toegelegd heb op deze weg, en dat ik zijn leringen kan volgen.

🙏 🙏 🙏 🔥
 Christian

59 jaar oud

"Hij is een buiten-gewoon therapeut"

"WIE IS MARC NOËL?

 

Als vrienden mij deze vraag stellen, heb ik moeite om hem te definiëren.

En trouwens, bestaat er een "label" voor hem?

 

Maar goed, hier ga ik: in de eerste plaats is hij een therapeut. En niet zomaar een therapeut, hij is een buiten-gewoon therapeut. Als ik zijn praktijk verlaat, voel ik me goed, heel goed. En niet zomaar voor een uur. Voor een lange tijd. Ik word ontegenzeggelijk elke keer beter. Fysisch en psychisch. En ik kan de hulpmiddelen gebruiken die ik heb geleerd.

 

Ik ben al een hele tijd op zoek naar antwoorden, naar hulp bij dingen die in mijn lichaam niet goed werken.

En Marc Noël geeft me heel veel antwoorden. In alle EENVOUD. Hij gaat naar de essentie. Misschien past het woord filosoof ook heel goed bij hem.

Geen kronkelige filosofie, maar een filosofie die mensen helpt om beter te leven. Een filosofie die dicht bij de Montaigne en Spinoza staat.

 

Therapeut, filosoof. En ik voeg er “wijs” aan toe. Hij is ook een Wijze. Deze wijsheid geeft ons een gevoel van grote veiligheid.

Een laatste kenmerk komt in me op: Integriteit. Marc Noël is een integer iemand. Deze kwaliteit is in ernstig gebrek in onze wereld, ik wilde dit benadrukken. Annick

Deltenre

"Hij HEEFT ME ook lichamelijk GENEZEN van een ernstige ziekte."

"Wie is Marc Noël?

 

Hij is een UITZONDERLIJK wezen. Een heel grote goochelaar en dat woord is zwak.

Dankzij deze fantastische persoon kon ik ontdekken wie ik werkelijk ben.

Hij HEEFT ME ook lichamelijk GENEZEN van een ernstige ziekte, en van zoveel andere dingen. Met een enorme welwillendheid en onvoorwaardelijke liefde voor de mens, en met KUNST, als een goudsmid, slaagt hij erin ons mooier, groter, helderder, levendiger, meer verbonden met onszelf, met anderen en met het universum te maken. Dit lichtwezen maakt Ons bewust van onze krachten, van onze capaciteiten en dat onze manier van denken, onze manier van spreken, onze manier van handelen creëert wat we zijn.

Marc Noël, dit flamboyante, ongewone wezen, stralend als een ster, laat iedereen schitteren die de opportuniteit in handen neemt om hem te ontmoeten.

Marc Noël is een magisch geschenk dat het universum aan de wereld heeft aangeboden voor het welzijn van ons allemaal."

💝💝💝💝💝🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Daniela

"Hij is een Wezen los van alles wat men in onze samenleving kan tegenkomen."

"Marc Noël,

Het is allereerst een blik die binnenkomt in U en alles wat U bent en WIE U bent ontmoet (en vaak ook dategene wat U in Uzelf negeert).

Het zijn zijn handen die zich op U leggen en U zowel fysiek als emotioneel kalmeren.

Het zijn zijn oren die luisteren en horen wat U niet in woorden kan zeggen.

Het is een Vibratie die U volledig ontroert, een Zucht die Uw barrières en sabotages verdrijft.

Hij is een Wezen los van alles wat men in onze samenleving kan tegenkomen, maar zo noodzakelijk voor een welwillende ademhaling.

Marc is een geschenk van het leven."  Gaëlle

"Marc helpt me te beseffen welke macht ik heb over mijn leven."

"Vanaf mijn eerste ontmoeting met Marc voelde ik zijn immense goedheid. Ik voelde me gehoord zonder oordeel, en zelfs gehuld in onvoorwaardelijke liefde; wat mij hielp transparant te zijn, niets te verbergen.

(Ik had trouwens ook het vreemde gevoel dat hij alles al wist, zelfs datgene waar ik nog niet van bewust was ...) 😊

Marc helpt me te beseffen welke macht ik heb over mijn leven. Stap voor stap, actie na actie, ontdek ik mijn creatieve kracht.

Ik herneem mijn leven in handen en genees fysieke en emotionele wonden.

Marc is een uitstekende gids en uiteraard enorm competent, gezien de vele tools die hij tot zijn beschikking heeft.

Ik voel een oneindige dankbaarheid naar het leven om deze tovenaar op mijn pad te hebben gezet!"   Dr.

Maddalena

 Gualtieri

"Marc is een VRIJ wezen, gepassioneerd en fascinerend."

"Wie is Marc Noël? Het beantwoorden van deze vraag is bijna onmogelijk, omwille van de permanente multipele en altijd in evolutie zijnde facetten van dit "Wezen in een menselijk lichaam". Marc is een VRIJ wezen, gepassioneerd en fascinerend. Hij IS en dat, voor 100%, ten allen tijde, integer, echt, omdat hij belichaamt wat hij zegt. Hem als Gids hebben is een privilege. Hij is altijd daar als ik hem nodig heb. Ik weet dat ik hem volledig kan vertrouwen. Hij slaagt erin het beste van mezelf in mij naar boven te halen, om mij de Weg te tonen, wanneer ik daarvan afwijk. Hij bracht mij een onschatbaar geschenk: het in mij ontwaken van de bron van levensvreugde door mij te leren van elk huidig moment te bevoorrechten en van elk huidig moment te genieten en te leren van mijn innerlijke kracht te laten groeien. Dit pad stelt me ​​in staat om te evolueren in mijn medische praktijk die erdoor wordt getranscendeerd.

In één woord: DANKBAARHEID .... ❤" Virginie

GRANDIN

 

Commercieel Ingenieur

"Marc Noël is mijn Mijnheer Zon!"

"Ik heb mezelf het magnifieke cadeau geschonken om Marc Noël te ontmoeten na een zware val van mijn paard. Binnen de grenzen van wat mijn lichaam hem toeliet aan mij te werken, bracht hij me snel weer op de been. Daarna heb ik een afspraak gemaakt in zijn praktijk, en dan een tweede, omdat ik diep in mij en doorheen onze uitwisselingen voelde dat hij antwoorden zouden kunnen geven op al mijn vragen, wat deze ook zijn. En vooral, ik voelde me volledig in vertrouwen en in vrijheid want het is met volledige vrije wil dat deze afspraken hernieuwd worden, niets is automatisch !

Wanneer ik toekom in zijn wachtruimte, en dan in zijn praktijk, kom ik een andere dimensie binnen: van de kleur, de kleine hartjes, tot de smileys, alles is er warm en hartelijk, het ruikt goed, en vooral, zijn ruimte is voortdurend in transformatie: de decoraties en de lay-out veranderen regelmatig van plaats. En daar hou ik van: de beweging ! 

 

Hij leert me communiceren en zelfs vandaag leerde ik dat elke WOORD zijn betekenis en zijn nut heeft. Hij legt zijn antwoorden nader uit met voorbeelden want mijn zeer gesofisticeerd brein heeft iets concreet nodig om zichzelf toelating te geven tot zijn antwoorden... of niet, want met hem is de vrije wil zeer reeel: ik ben vrij in mijn keuzes ! Alles is cool, het leven is simpel. Bij hem durf ik all vragen te stellen en alle onderwerpen die door mijn hoofd gaan: sexualiteit, liefde, romantisch partnershap, ouderschap, mechanica, studies, tijdsplanning, de wetenschappelijke wereld, voedselbeheer, sport, mijn bedrijfsprocessen, hersenen, dood, ziekte, diepzee duiken, dolfijnen, paardrijden, vergeving, onvoorwaardelijke liefde, het verhaal van Sneeuwwitje, Yin en Yang, het ego, en nog veel andere onderwerpen. Het is enorm hoeveel bewustwordingen er al zijn gebeurd in mij en anderen die nog gaan gebeuren !

Hij leert me ook dat er geen plaats is voor oordeel!

Ik begreep ook dat hij me kon helpen mijn verschillen volledig te aanvaarden en volledig met deze verschillen de leven. Omdat ik anders ben dan de norm. Vandaag draag ik dit label met trots.

Marc doet me beseffen dat ik een geweldige regisseur en een geweldige actrice ben. Mijn hele leven is een toneelstuk dat ik heb opgebouwd met de acteurs die ik bewust gekozen heb om deze rollen te spelen. Dankzij mijn theaterspel gebruikte ik deze gekozen acteurs om me te saboteren en te voorkomen dat ik toegang kreeg tot Geluk. Vandaag de dag bestaat dat theaterspel niet meer en voel ik me vrij en zo goed. Wat zo bijzonder is aan hem is dat alles lichtheid is en goed humeur. We lachen veel samen, en mijn zoon lacht ook heel graag samen met hem. Want ja, met mijn zoon gaan we ook samen naar Marc en leren we samen… hij heeft altijd recht op kriebels aan het einde van de sessie, ze horen ons zelfs lachen tot op straat. 

 

Met mijn Mijnheer Zon heb ik geleerd om met plezier en enthousiasme elk project, elke oplossing op te zetten! En ja, voor elk probleem is er een oplossing, dus uiteindelijk is er geen probleem! Dankzij Marc durf ik volop te leven en mijn gekte die mijn gedachten te boven gaat volop te laten vibreren. Ik leef, ik vlieg ... ik kan vertrouwen hebben in het leven, hij liet me in Sneeuwwitje’s appel bijten en ik leef nog! En bovendien was het heerlijk!

Ik heb ook geleerd om op tijd, en zelfs te vroeg, op mijn afspraak te komen, omdat ik mezelf de kans geef om deze opportuniteit ten volle te benutten en in mijn volle kracht te blijven! Dit pas ik vandaag toe in mijn professionele meetings, daar waar ik in het verleden de neiging had mezelf te verminderen!

Leef 100% geluk, tot in het oneindige! En ik die dacht dat ... hij me liet zien dat ik nog een weg te gaan had, dat is cool. Ik heb geleerd onvoorwaardelijk van mezelf te houden, zoals ik ben. Bij hem heeft Onvoorwaardelijke Liefde de totaliteit van zijn betekenis. Het Universum legt gereedschapskisten voor mijn deur en ik ben vrij om ze te gebruiken of niet ... en het machtige is dat we er samen over praten! Dankzij hem heb ik mijn Ego een naam gegeven, ik noem hem Icarus, wat onze dialoog gemakkelijker, schuldvrij en toegankelijk maakt.

In India is de Guru een gids die U door de duisternis leidt.

In de Griekse mythologie is de Mentor de ervaren, zorgzame en wijze raadgever die men volledig vertrouwt. Marc Noël is mijn gids, dit betekent dat hij voorop loopt en diegenen die hem willen volgen op zijn pad van licht de TOTAAL VRIJHEID VAN KEUZE laat.

 

Ik ben ook getuige geweest van het genezende werk dat hij op dieren deed en de balans tussen deze dieren en hun eigenaar. Nadat ze een genezen lichaam hadden gevonden, namen de honden, de paarden en de eigenares elk hun plaats in, in evenwicht, in een cirkel in totale vrijheid in een weiland. De rust was aanwezig, de dieren wisten wat ze moesten doen en de eigenares had haar plaats en sereniteit teruggevonden. Ik was getuige van deze prachtige cohesie in alle veiligheid. Bij aanvang van de helingssessie waren de hoektanden van de hond duidelijk zichtbaar, de paarden waren invasief en de mens was in paniek! De transformatie verliep in zachtheid voor mijn ogen: het was magisch!

 

Hij heeft me laten ontdekken wat de STERKTE van een TEAM is, waarvan het principe is: "NO MAN IS LEFT BEHIND". [Geen mens wordt achtergelaten]. Wij zijn 21 Unieke en Buitengewone mensen die elkaar vandaag in volste vertrouwen ondersteunen, ik had deze ervaring nog nooit eerder gehad! Hij bracht ons samen gedurende 5 intense en buitengewone dagen en we grepen allemaal deze kans om tot een krachtige verenigde groep te behoren!

 

Marc heeft me een enorm geschenk gegeven om zijn Assistent Instructeur te worden, ik heb een grote verantwoordelijkheid, ik ben trots en vereerd. Brigitte

Mommer

"GODDELIJKE, de ster te volgen."

"Bewonderenswaardig, lief, goed, HEMELSE, charmant, feeërieke, prachtig, geweldig, fantastisch, paradijselijke, PERFECT, verborgen, zeer verrassende, BOVENNATUURLIJK, OPPERSTE, met een luisterend oor, hij is van goed advies, goede adviseur, ...

Wat kan ik zeggen ?Er zijn geen woorden voor."


 Marie

Winters

 

Medewerker

personeels-

zaken

"Als U hem ontmoet, wordt Uw leven sensationeel."

"Deze man is een buitenaards wezen die naar de aarde werd gestuurd om het bewustzijn te vergroten en de bevolking te contamineren die wil horen en integreren dat gelukkig zijn in ieder van ons zit. Hij biedt uitzonderlijke tools aan zodat elke persoon die hem ontmoet zich in zijn of haar volle kracht kan zetten. Hij een man die luistert, een man met respect, vertrouwen, liefde, en delen en meer nog, hij is mijn Mijnheer Universum. Hij leert ons de waarde van het huidige moment. Hij is dit alles, en tegelijkertijd respecteert hij de vrije wil van ieder. Het is een wezen van licht die U in staat stelt te ontdekken wie U bent en wat U ECHT wilt in het leven om gelukkig te zijn en uzelf te vullen met positieve energie zodat U op uw beurt ook de mensen om U heen contamineert! En dat is buitengewoon, want geloof me, het werkt! Het is een prachtige eindeloze ketting, die toelaat de wereld te contamineren met liefde en vreugde zonder beperking. Als U hem ontmoet, wordt Uw leven sensationeel. Hij stelt U in staat te ontdekken dat echt gelukkig zijn betekent met jezelf zijn.

Marc Noël is vrijheid." Sarah

Glinne

 

Huisarts

"Alles is simpel met hem!"

"Marc Noël is voor mij een BUITENgewoon persoon, er zijn geen woorden om hem te omschrijven.

Hij heeft me op verschillende niveaus geholpen en hij heeft me geholpen het leven anders te zien. Alles is simpel met hem! Bovendien, in zijn aanwezigheid voel ik een onbeschrijfelijk gevoel van veiligheid gebaseerd op het vertrouwen dat ik in hem heb, een vertrouwen zonder limieten.

Ik kan hem nooit genoeg bedanken en dank U, leven, dat ik hem mocht ontmoeten."  Catherine

"Als iemand me vandaag vraagt ​​of ik in wonderen geloof, antwoord ik hem met een grote JA zonder aarzeling !!!"

"Iets meer dan tien jaar geleden kwam ik samen met mijn moeder in de praktijk van Marc NOËL voor een behandeling voor mij.

Hoewel ik begin dertig was, had ik mijn moeder nog steeds voor veel dingen nodig.

Ik was niet meer dan een levenloos lichaam ...

Sinds ik klein was, heeft de wereld etiketten op mij geplakt, de ene nog meer bizar dan de andere.

Het laatste was van een grote neuroloog die me volledig had vernietigd van alle hoop, dromen, geluk ...

 

Ik geef U toe dat ik weinig herinneringen heb van mijn eerste ontmoeting met Marc omdat ik toen niet meer in mijn lichaam leefde.

Mijn mama had me daarheen gebracht, ik wist niet zeker waarom, maar hier was ik.

Aan het einde van de sessie duwde iets me om keer op keer terug te komen...

Beetje bij beetje begon ik beter te worden en te genezen.

Hij heeft me ook weten te verlossen van veel woede, wrok, onbegrip.

Vandaag ben ik niet meer dezelfde persoon.

Vandaag ben ik vrij!

Marc de goochelaar heeft mijn lichaam genezen en ook mijn geest en mijn ziel.

Voor de geneeskunde is mijn genezing niet mogelijk omdat ze het niet begrijpen. Ik glimlach want nu gaat het goed met mij !!!

 

Met Marc blijf ik zonder oponthoud bijleren.

Ik heb zelfs geleerd dat alles mogelijk is in het leven.

Dat maakt mijn geest soms nog bang. Hij probeert me dan te vertellen dat ik uit mijn doen ben.

En ja, handelen en denken met het 💖 is voor hem niet logisch.

Nochtans, vandaag is het mijn 💖 dat mij leidt.

 

Vandaag proef ik van het echte LEVEN.

Vandaag volg ik niet meer het doel van anderen, ik heb mijn eigen doelen, mijn eigen dromen.

Vandaag neem ik deze op met passie en enthousiasme.

 

Als iemand me vandaag vraagt ​​of ik in wonderen geloof, antwoord ik hem met een grote JA zonder aarzeling !!!

Dus wie is Marc?

Voor mij is hij een goochelaar, een buitenaards wezen, een gids.

Maar bovenal is het een persoon die alle levende wezens liefheeft met een onvoorwaardelijke liefde en ik zeg heel bewust ONVOORWAARDELIJKE liefde.

Ik heb de enorme kans gehad om een ​​grandioos seminarie te beleven, georganiseerd door Marc en zijn prachtige vrouw ... Wat een geweldig cadeau.

Mijn visie op de wereld is nog verder geëvolueerd.

Het heeft me vleugels gegeven.

Ik ben vol liefde en dankbaarheid voor onze magische planeet.

De kers op de taart ... Alle personen aanwezig op het seminarie zijn wezens geworden, verbonden met het hart, de ziel, om een ​​TEAM te worden.

Wat een cadeau.

 

Vanuit het diepste van mijn hart.


 

Bedankt Marc

Bedankt mama.